24 timers service +47 40 12 06 12 recovery@reconsult.no

Digital etterforskning

Computer Forensics / Digital etterforskning
Digital etterforskning er en tjeneste som vi er stolte av. Våre konsulenter har ledende, lang og variert kompetanse fra både kriminalsaker og sivile saker der elektroniske spor har vært avgjørende for å belyse de faktiske forhold.

 

Hendelser
Det som ofte utløser behov for våre tjenester er utro ansatte, copyright saker, bedriftsinterne sikkerhetshendelser, brudd på sikkerhetsreglement eller andre straffbare handlinger hvor elektroniske spor kan bidra til en løsning. Reconsult kan tilby tjenester som avdekker og dokumenterer uønskede hendelser i din bedrift.

Digital etterforskning handler om å korrekt avdekke elektroniske spor, sammenstille funn og fremstille dette som forståelige bevis til en sivil eller straffesak.

Strafferettslige og sivile saker
Våre tjenester er rettet mot analyse i både strafferettslige og sivile saker. En strafferettslig analyse fra Reconsult innebærer at analysen benytter metodikk som er godkjent av rettsapparatet. Dette innebærer at objektet/dataene som skal analyseres behandles som strafferettslige bevis og følger de rutiner og regler som gjelder for dette. Reconsult tilbyr også kunder mulighet for å benytte våre konsulenter som sakkyndige i en eventuell senere rettsak.

Innledende analyse

Det som ofte utløser behov for våre tjenester er utro ansatte, copyright saker, bedriftsinterne sikkerhetshendelser, brudd på sikkerhetsreglement eller andre straffbare handlinger hvor elektroniske spor kan bidra til en løsning. En innledende analyse gir en overordnet rapport basert på et begrenset og konkret oppdrag, begrenset i tid. Oversikten tar utgangspunkt spesifikke spor som kan gi verdifull informasjon og som kan legge grunnlag for en mer fullstendig analyse.

Fullstendig analyse.

En fullstendig analyse er en fullstendig gjennomgang av ønskede objekter. Dette kan omfatte eksempelvis bruksmønster, avdekke malware, historikk på bildedelingstjenester, søk etter nøkkelord, gjenopprettelse av slettede data, analyse av logger og tilkoblede enheter eller analyse av Internett-mail og brukshistorikk.

Rapporten vi leverer vil inneholde en executive summary, dokumentasjon av teknisk gjennomføring, funn, mønster tilknyttet funn, sikkerhetsnivået tilknyttet objektet, kopi og strukturering og kopi av funn og rådata iht internasjonale standarder.