24 timers service +47 40 12 06 12 recovery@reconsult.no

Hva er dataredning

De fleste av oss har opplevd det, av en eller annen grunn er det ikke lengre mulig å få kontakt med dataene du hadde lagret. Alle bildene av guttungen fra fødsel til konfirmasjon er slettet, alt av fakturainformasjon for dine kunder de siste 6 månedene er borte, disken lager stygge lyder og det lukter svidd. Hva nå? Er alt tapt, hva kan egentlig gjøres når slike ting skjer? I de fleste tilfeller er ikke alt håp ute. Reconsult dataredning løser slike “uløselige” saker daglig.

Så, hva er dataredning?

Det korte svaret på spørsmålet ”hva er dataredning” er å avdekke feilen og rette problemet.

En harddisk er bygd opp av flere komponenter, både mekaniske og elektroniske. Disse er styrt av et operativsystem, kalt firmware. Normalt er det en av to typer feil på en harddisk, men det kan også være en kombinasjon av disse. Vi kaller disse feilene for logiske og fysiske feil. Disse er tett knyttet sammen men kort fortalt skiller vi dem ved at en logisk feil har med filene å gjøre og en fysisk feil har med de mekaniske og/eller elektroniske delene av harddisken å gjøre. Begge disse kategoriene med feil er det mulig å gjøre løse, men de krever litt forskjellig tilnærming. Hver disk blir sett på som en pasient som må undersøkes grundig før vi kan sette en diagnose.

Hvorfor trenger man dataredning?

Det er litt vanskelig å si så mye om hva dataredning er uten å si noe om hva som er typiske årsaker til at en harddisk krasjer. Det er selvsagt en lang rekke med årsaker, vi vil nevne noen av de mest vanlige her: I all hovedsak er det 3 grunner til at dette skjer:

  • Skader grunnet slag og/eller ytre påvirkning. En harddisk inneholder avansert finmekanikk og det er snakk om svært små avstander mellom lesehoder og platelagret. Disse platene spinner også svært fort og dersom lesehodene og platen kommer i kontakt vil det som oftest oppstå en skade.
  • Feil strømtilførsel. I tillegg til finmekanikk består også en harddisk av en elektronisk del som er veldig fintfølende ovenfor varierende strøm. Bruk av feil strømtilførsel, lynnedslag og generelle variasjoner i strømnettet kan føre til skader på harddisken.
  • X-faktor. Dette kan være sletting av feil mappe, feilproduksjon, virus angrep eller andre årsaker enn nevnt over.