24 timers service +47 40 12 06 12 recovery@reconsult.no

Dataredning

Mistet eller slettet data? Vi hjelper deg!

Reconsult Dataredning har et team av teknikere som redder data fra bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner og servere. Vi redder data fra eksterne harddisker, minnekort, mobiltelefoner og RAID, NAS og SAN-løsninger.

Vi er stolte av å kunne tilby dataredningstjenester til både bedriftsmarkedet og privatpersoner til særdeles fordelaktig priser. Vi tilbyr dataredning på alle datamedier og lagringsenheter. Med avansert utstyr og erfarne teknikere løser vi “uløselige” saker hver dag.

Vi har markedets beste priser for både privatpersoner og bedrifter. Vi tilbyr GRATIS analyse for alle våre privatkunder noe som vil gi deg et pris- og tidsestimat. Kontakt oss for nærmere informasjon.

For innsending av media som ønskes analysert/gjenopprettet, vennligst fyll ut vårt standardskjema som du finner under kontakt oss.

Det er tre steg i en dataredningsprosess:

  • analyse
  • rekonstruksjon
  • verifisering og utkopiering av data

Analyse

Når vi mottar lagringsmediet foretar vi først en analyse. Denne analysen vil avdekke hva som er galt med mediet, hvilken kategori feil det er snakk om (logisk eller fysisk feil) og ikke minst hvilke muligheter det er for å redde ut data.

I etterkant av analysen kontakter vi kunden med et tilbud om dataredning til en garantert pris.

Rekonstruksjon av data

Når vi vet om det er en logisk eller fysisk feil går våre teknikere i gang med å rette feilene. Ved logiske feil vil vi gjøre en sektor-for-sektor kopi av disken for så å reparere de feilene som måtte være i filsystemet. Er det fysiske feil på disken vil vi bytte ut/reparere de delene som er skadet. Arbeidet kan kreve at mediet må åpnes, dette gjøres i vårt Class 100 renrom. Etter at de mekaniske skadene er reparert vil mediet bli overlevert til våre eksperter innen logisk dataredning.

Hvis data fra rekonstruksjonen skal benyttes som bevis i en sivil eller strafferettslig rettssak, skal vi i forkant informeres om dette, og saken vil bli behandlet som et dataetterforskningsoppdrag. Slike oppdrag krever spesielle rutiner, metoder og har et økt krav til dokumentasjon tilrettelagt for rettslige krav og prosesser. Se vår informasjon om dataetterforskning for vilkår og priser, eller ta kontakt for informasjon og veiledning.

Test og utkopiering av data

Etter at vi har kopiert ut data fra mediet, blir disse integritetssjekket. Når dette er gjort gjenstår kun utkopiering og levering av data.